Text size
woensdag, december 12, 2018
 • images/ita/Bergen_2012 012.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 029.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 043.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 063.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 082.jpg
 • images/ita/IMAG0762.jpg
 • images/ita/IMAG0763.jpg
 • images/ita/IMAG0768.jpg
 • images/ita/IMAG0771.jpg
 • images/ita/IMG_0796.jpg
 • images/ita/Schuttdorf_1.jpg
 • images/ita/luik.jpg

Bouwen aan Integriteit is

een adviesbureau dat organisaties en samenwerkingsverbanden ondersteunt om integer te kunnen handelen. Wij zijn gespecialiseerd in preventie en strategische integriteitontwikkeling.
Lees meer over B_a_I>

Organisatie integriteit is

"Organisatie-integriteit is het vermogen van organisaties om belanghouders bevredigende antwoorden te kunnen geven op de vragen of de organisatie doet wat zij zegt, of de organisatie doet waar zij voor is en of de organisatie doet wat is afgesproken." (PvdP)

Je bent teamleider bij het ROC in de regio en voelt je sterk met je werk verbonden. Jonge mensen helpen zich te ontwikkelen is een prachtig beroep. Je stimuleert je mede-docenten om net zo betrokken te zijn als jij. In één van de moeilijke klassen zit een studente die een een zware tijd meemaakt. Ze heeft schulden omdat ze voor haar ouders die alcoholisten zijn in de bres moest springen en ze heeft een nog jong kind dat ze alleen opvoedt. Je ziet dat ze erg gemotiveerd is om de opleiding af te maken en om iets te bereiken in het leven. Maar ze is vaak afwezig, omdat ze moet bijverdienen en omdat de goedkope oppas niet altijd komt opdagen. Omdat ze al erg veel afwezig is geweest, loopt ze het risico dat de studiefinanciering wordt stopgezet bij nog meer verzuim. Kort voordat haar stageperiode bij een reclamebureau begint kan ze bij haar oom een week werken in de horeca en daarbij veel geld verdienen om de schulden af te lossen. Ze vraagt je om de formele datum van de ingang van de stage een week te antidateren. Wat doe je?

Dilemma's bespreken in uw organisatie. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bel 0031 654 770 154

Bouwwerken

Dilemma's bespreken bij Servatius

Bouwen aan Integriteit heeft recent voor de Maastrichtse woningcorporatie Servatius dilemmatrainingen verzorgd voor alle medewerkers. Er zijn vijf workshops gehouden waar telkens ca. 25 medewerkers aan deelnamen, inclusief managers en de bestuurder.. De dilemma's die zijn besproken zijn door Bouwen aan Integriteit en Servatius gezamenlijk voorbereid, zodat ze goed aansloten bij de concrete werkervaring van de deelnemers. 

Dilemma's bespreken bij KleurrijkWonen

KleurrijkWonen is een grote regionale woningcorporatie die werkzaam is in het midden van het land (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal en Tiel). De organisatie is tot stand gekomen door een fusie in 2014. In de nieuwe organisatie is er veel aandacht voor het vastleggen van de kernwaarden en het vertalen van die waarden in gedrag dat door de belanghouders wordt gewaardeerd. En uiteraard zijn daarbij de huurders de belangrijkste 'klanten' die tevreden moeten zijn over de prestaties en het optreden van de organisatie. Bouwen aan Integriteit ondersteunt KleurrijkWonen bij haar ambities, door het verzorgen van workshops voor alle medewerkers (ca. 200) over integer gedrag, dat wil zeggen gedrag dat past bij de (kernwaarden van de) organisatie. Aan de hand van een twintigtal casussen worden gezamenlijk gesproken over gewenste gedragslijnen.

Integriteit en risicomanagement

Bouwen aan integriteit heeft een presentatie gegeven over rationalisaties bij risicomanagement en integriteit voor woningcorporaties. Hoe rationalisaties herkennen en 'deconstrueren'? Veel (integriteit)risico's in organisaties ontstaan door verhalen en verzinsels die medewerkers (vaak managers) construeren om hun gedrag en keuzes te rechtvaardigen, zelfs als daar geen 'objectieve' argumenten pro voor bestaan. Zie daarvoor ook het proefschrift van Rik Koolma over verhalen en prestaties bij woningcorporaties. In werkrelaties worden rationalisaties aan de top (te) weinig bekritiseerd. Over hoe risicomanagement daar verbetering in brengen ging de presentatie.

 

Netwerk voor VPI's

Een vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) maakt onderdeel uit van het integriteitbeleid en van de klokkenluiderregeling van de corporatie. Maar hoe positioneer je zo'n functie eigenlijk, wat zijn de do's en dont's als je iemand daar voor vraagt? Moet het iemand zijn die in de organisatie werkt, of beter iemand van buiten, die volstrekt onafhankelijk kan zijn? En welke competenties moeten VPI's hebben, welke kennis om hun werk goed te kunnen doen? Bouwen aan Integriteit ondersteunt het netwerk VPI's.

Management Havensteder

Het management van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder heeft op 23 april 2015 met elkaar gesproken over integriteit in de organisatie. Bouwen aan Integriteit heeft het gesprek voorbereid en begeleid. O.a door het vooraf invullen van een verkennende vragenlijst met dilemma's en stellingen. De resultaten ervan zijn teruggekoppeld op de bijeenkomst en er is in subgroepen en vervolgens plenair over dilemma's gediscussieerd. Eén van de interessante conclusies van het gesprek: ga er niet zomaar van uit dat je collega's hetzelfde denken als jij.

Pilot integriteitmodule bij LMC

Bij de Rotterdamse onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs LMC heeft Bouwen aan Integriteit workshops verzorgd voor directeuren en teamleiders waarin organisatiespecifieke integriteitdilemma's zijn besproken. In het vervolg daarop is een pilot gestart met een aantal scholen die de Integriteitmodule gebruiken om de dialoog over integriteit met alle docenten en medewerkers te kunnen voeren. De teamleiders worden door Bouwen aan Integriteit getraind om de gesprekken in hun teams op een effectieve wijze te kunnen invullen. Daartoe hebben zij o.a. ook de beschikking over de rapportages die de Integriteitmodule heeft gegenereerd uit de antwoorden die zijn gegeven door hun teamleden. De eerste resultaten laten zien dat er - zoals in veel organisaties het geval is - aanzienlijke verschillen zijn tussen teams en scholen wat betreft de gegeven antwoorden. 

Gedragscode accountants


Het beroep van accountant staat onder druk. Door incidenten en het niet-integer gedrag van enkelen, is het vertrouwen in de beroepsgroep geschonden. Om het vertrouwen terug te winnen worden er scherpere eisen gesteld aan het maatschappelijk gedrag van accountants. De nieuwe gedrags– en beroepscode (VGBA) helpt daarbij. Maar  codes en regels werken niet als ze alleen op papier staan en niet kunnen worden vertaald naar concreet gedrag in de praktijk. Daarom is het belangrijk om gedragscodes ‘levend’ te maken. Wilt u weten of uw medewerkers de gedragscode juist interpreteren en kunnen toepassen? Doe de 
GEDRAGSCODE-AUDIT ACCOUNTANTSDe audit geeft uw bedrijf inzicht in de mate waarin uw medewerkers de gedragscode effectief kunnen toepassen in de praktijk. 

De gedragscode-audit bestaat uit drie onderdelen: 

 1. Internetvragenlijst voor medewerkers.
 2. Interne workshop gedragscode (duur: 2 uur).
 3. Evaluatiegesprek met directie (bevindingen en aanbevelingen).

Meer artikelen...

 1. HRM en integriteitbeleid
 2. VvE beheer dilemma's
 3. Integriteit bespreken bij Zaan Primair
 4. Integriteit bespreken LMC
 5. Workshop bij WSG

Pagina 1 van 6