Text size
woensdag, december 12, 2018

Corporaties

omslagBouwen aan Integriteit heeft veel ervaring in de volkshuisvesting. Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor tal van corporaties en voor de brancheorganisaties Aedes, CFV en VTW. In deze opdrachten hebben wij een bijdrage geleverd aan de bewustwording in de sector, aan kennisoverdracht over het onderwerp integriteit en aan het ontwikkelen van effectief (voorbeeld)beleid voor de sector. Wij zijn mede auteur van het door de sector opgestelde handboek Tussen regels en gedrag en hebben met zowel commissarissen, bestuurders, management als operationele medewerkers de dialoog over integriteit gevoerd. 

Corporaties

Dilemma's bespreken bij Servatius

Bouwen aan Integriteit heeft recent voor de Maastrichtse woningcorporatie Servatius dilemmatrainingen verzorgd voor alle medewerkers. Er zijn vijf workshops gehouden waar telkens ca. 25 medewerkers aan deelnamen, inclusief managers en de bestuurder.. De dilemma's die zijn besproken zijn door Bouwen aan Integriteit en Servatius gezamenlijk voorbereid, zodat ze goed aansloten bij de concrete werkervaring van de deelnemers. 

Dilemma's bespreken bij KleurrijkWonen

KleurrijkWonen is een grote regionale woningcorporatie die werkzaam is in het midden van het land (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal en Tiel). De organisatie is tot stand gekomen door een fusie in 2014. In de nieuwe organisatie is er veel aandacht voor het vastleggen van de kernwaarden en het vertalen van die waarden in gedrag dat door de belanghouders wordt gewaardeerd. En uiteraard zijn daarbij de huurders de belangrijkste 'klanten' die tevreden moeten zijn over de prestaties en het optreden van de organisatie. Bouwen aan Integriteit ondersteunt KleurrijkWonen bij haar ambities, door het verzorgen van workshops voor alle medewerkers (ca. 200) over integer gedrag, dat wil zeggen gedrag dat past bij de (kernwaarden van de) organisatie. Aan de hand van een twintigtal casussen worden gezamenlijk gesproken over gewenste gedragslijnen.

Integriteit en risicomanagement

Bouwen aan integriteit heeft een presentatie gegeven over rationalisaties bij risicomanagement en integriteit voor woningcorporaties. Hoe rationalisaties herkennen en 'deconstrueren'? Veel (integriteit)risico's in organisaties ontstaan door verhalen en verzinsels die medewerkers (vaak managers) construeren om hun gedrag en keuzes te rechtvaardigen, zelfs als daar geen 'objectieve' argumenten pro voor bestaan. Zie daarvoor ook het proefschrift van Rik Koolma over verhalen en prestaties bij woningcorporaties. In werkrelaties worden rationalisaties aan de top (te) weinig bekritiseerd. Over hoe risicomanagement daar verbetering in brengen ging de presentatie.

 

Management Havensteder

Het management van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder heeft op 23 april 2015 met elkaar gesproken over integriteit in de organisatie. Bouwen aan Integriteit heeft het gesprek voorbereid en begeleid. O.a door het vooraf invullen van een verkennende vragenlijst met dilemma's en stellingen. De resultaten ervan zijn teruggekoppeld op de bijeenkomst en er is in subgroepen en vervolgens plenair over dilemma's gediscussieerd. Eén van de interessante conclusies van het gesprek: ga er niet zomaar van uit dat je collega's hetzelfde denken als jij.

VvE beheer dilemma's

De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder, verzorgt beheerdiensten voor Verenigingen van Eigenaren, met name in die gemengd eigendom complexen waar de corporatie zelf bezit heeft. Professioneel VvE beheer draagt bij aan het waardebehoud van het vastgoed in de wijken en is daardoor een strategisch instrument in het duurzaak wijkbeheer. Het team medewerkers dat het VvE beheer bij Havensteder uitvoert gaat onder begeleiding van Bouwen aan Integriteit met elkaar in gesprek over de vraag welke (integriteit)dilemma's zij in hun werk tegenkomen en hoe de gedragscode van Havensteder kan worden ingevuld in het specifieke domein van het VvE beheer. 

Pagina 1 van 4