Text size
woensdag, juli 17, 2019

Corporaties

omslagBouwen aan Integriteit heeft veel ervaring in de volkshuisvesting. Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor tal van corporaties en voor de brancheorganisaties Aedes, CFV en VTW. In deze opdrachten hebben wij een bijdrage geleverd aan de bewustwording in de sector, aan kennisoverdracht over het onderwerp integriteit en aan het ontwikkelen van effectief (voorbeeld)beleid voor de sector. Wij zijn mede auteur van het door de sector opgestelde handboek Tussen regels en gedrag en hebben met zowel commissarissen, bestuurders, management als operationele medewerkers de dialoog over integriteit gevoerd. 

Corporaties

Risicomanagement en corporaties

Een quick scan van Aedes net

Methode: eerste 20 links gevolgd op aedesnet.nl bij zoekterm risicomanagement (de term risicobeheersing leidt meestal naar risicomanagement); daarna Google zoeken op ‘risicomanagement corporaties”

Wat vindt je dan zoal:

 • NIVRA: 2009 (vereniging van registeraccountants); ‘Risicomanagement een hype?”, een handreiking wat risicomanagement betekenen kan voor bestuurders en Commissarissen.
  Een nogal formalistische beschrijving van hoe risicomanagement in elkaar zit en welke componenten er bij horen. Accountants aan het woord.
 • Handleiding risicomanagement bij PPS-gebiedsontwikkeling (van Dienst Landelijk gebied)
  Projectgericht en tamelijk compleet overzicht van alle zaken die mis kunnen gaan en waarop je op kan letten. De lijst is zo lang dat er geen differentiatie meer is.
 • Een door Aedes aangeboden Internettest Risicomanagement
  https://www.surveymonkey.com/s/C2WSYKV Al 127 corporaties hebben meegedaan. Er wordt een rapport verstuurd naar de corporatie. Is vooral een checklist aan welke dingen je (vooral management en bestuur) aandacht kunt besteden. Is de gereedschapskoffer compleet. Meet eerder bewustzijn, dan risico’s.
 • Artikel over de nieuwe ISO standaard voor ‘integraal risicomanagement’ Vooral op geld en controle gericht.
 • Opinieartikel van een van de ‘key-thinkers’ over risicomanagement – Erik van Marle van Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement – over waar het niet goed gaat bij het invoeren van risicomanagement bij corporaties: bij de communicatie tussen management en medewerkers en door het gebrek aan concrete handvatten voor degenen die risicomanagement moeten uitvoeren. Ook een waarschuwing: risicomanagement is geen kuur voor alle ziekten.
 • Aedes forum over risicomanagement, daarin wisselen corporatiemedewerkers en experts ervaringen en gedachten uit. Onderwerpen en aanvliegroutes zijn divers.
 • Er zijn de afgelopen jaren Masterclasses risicomanagement georganiseerd door Aedes met andere partijen over het onderwerp. Aandacht met name finincieel.
 • Een casestudie van TU Delft en Twijnstra Gudde over blokkades die bij corporaties bestaan bij de invoering van risicomanagement. Blokkades liggen met name in de organisatiecultuur. Opvallend ook dat 5 van de 6 onderzochte corporaties risicomanagement invoert vanwege externe druk (“het moet van..”)
 • Een pdf reader “Implementatie van risicomanagement” van onbekende auteur, met procesbeschrijving van de stappen die bij de implementatie horen. Formeel kader, weinig inhoud.
 • Een handleiding risicomanagement in de bestaande bouw door Twijnstra Gudde en Aedes, over veilig wonen in bestaande bouw. Asbest, brand, balkonen en inbraken
 • Publicatie over taxatiemanagement en risicomanagement

 

Wat (mij) opvalt: meer techniek (wat moet je doen) dan inhoud (waarom is iets erg); formeel, financieel, control; veel accountants bij betrokken; checklists, meer ‘het moet’ dan ‘wat het oplevert’; weinig concrete voorbeelden en verhalen uit de praktijk; veel aansporingen en moeten. Risico’s hebben nog geen geschiedenis en geen gezicht gekregen.