Text size
woensdag, juli 17, 2019

Corporaties

omslagBouwen aan Integriteit heeft veel ervaring in de volkshuisvesting. Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor tal van corporaties en voor de brancheorganisaties Aedes, CFV en VTW. In deze opdrachten hebben wij een bijdrage geleverd aan de bewustwording in de sector, aan kennisoverdracht over het onderwerp integriteit en aan het ontwikkelen van effectief (voorbeeld)beleid voor de sector. Wij zijn mede auteur van het door de sector opgestelde handboek Tussen regels en gedrag en hebben met zowel commissarissen, bestuurders, management als operationele medewerkers de dialoog over integriteit gevoerd. 

Corporaties

Risicobeheersing

RvC en bestuur van Pré Wonen spreken met elkaar over risicobeheersing. Niet omdat er bijzondere redenen zijn voor Pré Wonen om zich over concrete risico’s zorgen te maken. Wel omdat duidelijk is dat er bij veel corporaties en in de corporatiesector in het algemeen op dit moment veel veranderingen gaande zijn.

En dat er risico’s kunnen ontstaan omdat wettelijke, financiële en maatschappelijke condities waarin corporaties werken verschuiven. Er komt veel nieuws op de corporaties af. Het is belangrijk voor Pré Wonen om zich de vraag te stellen of die veranderingen en mogelijke risico’s goed kunnen worden geduid en ingeschat, om er adequaat op te kunnen inspelen. Risico betekent ongewenst en onverwacht waardeverlies dat je deels kan helpen voorkomen. Dat waardeverlies kan optreden in het domein van de financiën, maar ook elders, in de voorraad, de grondposities, de reputatie, de bewonersveiligheid- of tevredenheid, de relaties met de belanghouders, de cultuur van de organisatie, of misschien ook heel ergens anders.
Bouwen aan Integriteit begeleidt het gesprek.