Text size
zondag, september 15, 2019

Corporaties

omslagBouwen aan Integriteit heeft veel ervaring in de volkshuisvesting. Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor tal van corporaties en voor de brancheorganisaties Aedes, CFV en VTW. In deze opdrachten hebben wij een bijdrage geleverd aan de bewustwording in de sector, aan kennisoverdracht over het onderwerp integriteit en aan het ontwikkelen van effectief (voorbeeld)beleid voor de sector. Wij zijn mede auteur van het door de sector opgestelde handboek Tussen regels en gedrag en hebben met zowel commissarissen, bestuurders, management als operationele medewerkers de dialoog over integriteit gevoerd. 

Corporaties

Workshop bij WSG

Woningstichting Geertruidenberg doorloopt een periode met veel veranderingen, zowel wat betreft werkwijze, positionering in de gemeenschap, als personele bezetting. Er is in het recente verleden een integriteitkwestie geweest, die o.a. in de parlementaire enquetecommissie woningbouwcorporaties is besproken. Het is nu zaak om het vizier weer op de toekomst te richten. Welke gedragingen daar wel en welke daar niet (meer) bijhoren, was gespreksonderwerp van een workshop die Bouwen aan Integriteit verzorgde op 22 september jl. Een interessant dilemma waar de meningen over verdeeld waren betrof het onderwerp 'privé zaken doen met zakelijke relaties van de corporatie. 

 

Dit dilemma leidt vaak tot geanimeerde discussies bij woningcorporaties!