Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Corporaties

omslagBouwen aan Integriteit heeft veel ervaring in de volkshuisvesting. Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor tal van corporaties en voor de brancheorganisaties Aedes, CFV en VTW. In deze opdrachten hebben wij een bijdrage geleverd aan de bewustwording in de sector, aan kennisoverdracht over het onderwerp integriteit en aan het ontwikkelen van effectief (voorbeeld)beleid voor de sector. Wij zijn mede auteur van het door de sector opgestelde handboek Tussen regels en gedrag en hebben met zowel commissarissen, bestuurders, management als operationele medewerkers de dialoog over integriteit gevoerd. 

Corporaties

Integriteit en risicomanagement

Bouwen aan integriteit heeft een presentatie gegeven over rationalisaties bij risicomanagement en integriteit voor woningcorporaties. Hoe rationalisaties herkennen en 'deconstrueren'? Veel (integriteit)risico's in organisaties ontstaan door verhalen en verzinsels die medewerkers (vaak managers) construeren om hun gedrag en keuzes te rechtvaardigen, zelfs als daar geen 'objectieve' argumenten pro voor bestaan. Zie daarvoor ook het proefschrift van Rik Koolma over verhalen en prestaties bij woningcorporaties. In werkrelaties worden rationalisaties aan de top (te) weinig bekritiseerd. Over hoe risicomanagement daar verbetering in brengen ging de presentatie.