Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Corporaties

omslagBouwen aan Integriteit heeft veel ervaring in de volkshuisvesting. Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor tal van corporaties en voor de brancheorganisaties Aedes, CFV en VTW. In deze opdrachten hebben wij een bijdrage geleverd aan de bewustwording in de sector, aan kennisoverdracht over het onderwerp integriteit en aan het ontwikkelen van effectief (voorbeeld)beleid voor de sector. Wij zijn mede auteur van het door de sector opgestelde handboek Tussen regels en gedrag en hebben met zowel commissarissen, bestuurders, management als operationele medewerkers de dialoog over integriteit gevoerd. 

Corporaties

Dilemma's bespreken bij KleurrijkWonen

KleurrijkWonen is een grote regionale woningcorporatie die werkzaam is in het midden van het land (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal en Tiel). De organisatie is tot stand gekomen door een fusie in 2014. In de nieuwe organisatie is er veel aandacht voor het vastleggen van de kernwaarden en het vertalen van die waarden in gedrag dat door de belanghouders wordt gewaardeerd. En uiteraard zijn daarbij de huurders de belangrijkste 'klanten' die tevreden moeten zijn over de prestaties en het optreden van de organisatie. Bouwen aan Integriteit ondersteunt KleurrijkWonen bij haar ambities, door het verzorgen van workshops voor alle medewerkers (ca. 200) over integer gedrag, dat wil zeggen gedrag dat past bij de (kernwaarden van de) organisatie. Aan de hand van een twintigtal casussen worden gezamenlijk gesproken over gewenste gedragslijnen.