Text size
zondag, september 15, 2019

Corporaties

omslagBouwen aan Integriteit heeft veel ervaring in de volkshuisvesting. Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor tal van corporaties en voor de brancheorganisaties Aedes, CFV en VTW. In deze opdrachten hebben wij een bijdrage geleverd aan de bewustwording in de sector, aan kennisoverdracht over het onderwerp integriteit en aan het ontwikkelen van effectief (voorbeeld)beleid voor de sector. Wij zijn mede auteur van het door de sector opgestelde handboek Tussen regels en gedrag en hebben met zowel commissarissen, bestuurders, management als operationele medewerkers de dialoog over integriteit gevoerd. 

Corporaties

E-learning integriteit Woonzorg

Bij Woonzorg Nederland hebben in het najaar van 2018 alle ca. 300 medewerkers van de organisatie deelgenomen aan een e-learning programma integriteit. De e-learning module was ontwikkeld door Bouwen aan Integriteit in samenwerking met De Corporatie Academie en bevatte kennisvragen over gedragscodes en integriteitsbepalingen en vragen over dilemma's die zich in alledaagse werkzaamheden kunnen voordoen. De inzet van de module had vooral tot doel om de medewerkers weer bewust te maken van het belang van het onderwerp integriteit. E-learning is daarbij een efficiënte werkwijze. In de organisatie worden de uitkomsten van de e-learning besproken tussen management en medewerkers.