Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Openbaar bestuur

Voor tal van gemeenten, provincies, ministeries en andere overheidsorganisaties hebben wij opdrachten uitgevoerd. In veel gevallen was daarbij de cultuur van de organisatie onderwerp van dialoog en beleidsvorming. Andere opdrachten hadden met name de relatie tussen de overheidsorganisatie en hun omgeving tot onderwerp.

Openbaar bestuur

HRM en integriteitbeleid

Pim van der Pol heeft namens Bouwen aan Integriteit, samen met Bram Steijn, hoogleraar bestuurskunde aan de EUR, een artikel gepubliceerd in het Jaarboek Integriteit 2014 dat door BIOS is uitgebracht. Het artikel gaat over de vraag hoe HRM- en integriteitbeleid in organisaties met elkaar samenhangen. De centrale gedachte die het artikel uitdraagt is dat een breed en strategisch geformuleerd HRM beleid een noodzakelijke voorwaarde is voor een effectief integriteitbeleid. Het jaarboek is op 4 november op de "Dag van de Integriteit' aangeboden aan minister Plasterk.

Het jaarboek kunt u hier downloaden.

Raadsleden spreken over integriteit

Na de verkiezingen is de nieuwe gemeenteraad aangetreden. Sommige leden zijn nieuw, anderen zijn routiniers. Op aansporing van de burgemeester, die een belangrijke rol daarin speelt, spreken de raadsleden met elkaar over integriteitkwesties en hoe ze daar gezamenlijk mee om willen gaan in de komende raadsperiode. Bouwen aan Integriteit begeleidt een aantal gemeenten daarbij.

Bouwen aan de belastingdienst

Een van de grootste overheidsdiensten in Nederland is de belastingdienst. Integriteit is een belangrijke waarde voor de organisatie. Er wordt veel aandacht besteed aan training en opleidingen. Bouwen aan Integriteit verzorgt samen met Integriteit.nl een deel van de trainingen. Wij zijn uitgekozen als één van de partijen die gekwalificeerd zijn om de belastingdienst te adviseren. Het is een mooie opdracht, te meer omdat er ook een aantal interessante maatwerkoplossingen gaan worden ontwikkeld voor bijzondere aandachtspunten.

Integriteitdialoog

In een stad in Nederland heeft de gemeente, samen met een woningcorporatie en een onderwijsinstelling, plannen voorbereid voor een binnenstedelijke ontwikkellocatie. Het is onder andere de bedoeling dat er woningen worden gebouwd voor verschillende doelgroepen, waaronder sociale huurwoningen. Er is met de buurt een participatieproces afgesproken, zodat er een dialoog kan ontstaan over de verdere uitwerking van de plannen. In dit proces zijn door bewoners en belanghebbenden vragen gesteld over mogelijke vormen van niet-integer handelen bij de planvoorbereiding. In algemene zin zijn deze vragen gericht op de professionele en persoonlijke banden die er zijn (geweest) tussen de woningcorporatie en bestuurders van de gemeente. Hoe zijn die banden te duiden en hebben ze invloed gehad op de planvoorbereiding? Het zijn vragen die in elk geval serieus worden genomen en waarop de ontwikkelpartners antwoorden zullen geven. Bouwen aan Integriteit adviseert aan de betrokken partijen hoe binnen het participatieproces de dialoog over integriteitvragen kan worden vormgegeven. Uitgangspunten daarbij zijn: transparantie (waar dat kan), zorgvuldigheid (naar de feiten), precisie (details zijn belangrijk) en respect (voor elkaar).

VNG International LGCP

De Vereniging Nederlandse Gemeenten ondersteunt andere landen bij het opbouwen van een sterker lokaal bestuur. In het kader van het Local Governement Capacity Program (LCCP) komen vertegenwoordigers uit met name landen in Afrika en Azië in januari een week naar Nederland voor een gezamenlijke training. Bouwen aan Integriteit verzorgt voor hen een workshop over dilemma's die ze ervaren (kunnen) in het werk en hoe ze daarmee om kunnen gaan. In de workshop wordt aandacht besteed aan de cultuur- en waardenverschillen die er zijn tussen de landen onderling en tussen de landen en Nederland, de 'donor' van het programma. Ook wordt het verschil tussen persoonlijke en professionele dilemma's nader uitgelicht.

 

Loading ...

Pagina 1 van 3