Text size
woensdag, juli 17, 2019

Openbaar bestuur

Voor tal van gemeenten, provincies, ministeries en andere overheidsorganisaties hebben wij opdrachten uitgevoerd. In veel gevallen was daarbij de cultuur van de organisatie onderwerp van dialoog en beleidsvorming. Andere opdrachten hadden met name de relatie tussen de overheidsorganisatie en hun omgeving tot onderwerp.

Openbaar bestuur

Groen Links discussieert over integriteit

Op de partijdag van Groen Links "Zin in 2014" organiseert Bouwen aan Integriteit een workshop voor raadsleden, bestuurders en leden van lokale partijbesturen. De vraag die centraal staat is hoe je integriteitkwesties kunt voorkomen. Ingegaan wordt op de vraag wat integriteit is in het openbaar bestuur en wat de indicatoren zijn om al of niet integer gedrag te kunnen voorzien. 

"Gemeenteraadsleden of wethouders in opspraak... Eens in de zoveel tijd gebeurt het. Hoe valt zoiets te voorkomen? Hoe kunnen we werken aan bewustwording en het vermijden van valkuilen?In deze workshop brengen we de belangrijkste waarden op het terrein van integriteit in kaart en bespreken we instrumenten om integriteit te toetsen. Deze workshop is specifiek bedoeld voor leden van kandidatencommissies en afdelingsbesturen. Met: Pim van der Pol (“Bouwen aan integriteit”) en Jaap de Bruijn, hoofd Partij & Netwerk, Landelijk Bureau."