Text size
zondag, september 15, 2019

Openbaar bestuur

Voor tal van gemeenten, provincies, ministeries en andere overheidsorganisaties hebben wij opdrachten uitgevoerd. In veel gevallen was daarbij de cultuur van de organisatie onderwerp van dialoog en beleidsvorming. Andere opdrachten hadden met name de relatie tussen de overheidsorganisatie en hun omgeving tot onderwerp.

Openbaar bestuur

Opdracht bij Politie Rotterdam-Rijnmond

Bouwen aan Integriteit heeft samen met Integriteit.nl na een uitgebreide aanbestedingsprocedure de opdracht gekregen om de leidinggevenden van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond te trainen in het omgaan met integriteitdilemma's. Het is een belangrijke opdracht die bijdraagt aan de verdere professionalisering van het korps. De combinatie B_a_I en Integriteit.nl heeft een plan van aanpak ingediend dat aansluit bij de behoeften die bestaan bij een moderne politieorganisatie om transparantie en integriteit nog sterker te borgen in de organisatie.