Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Zakelijke dienstverlening

Voor diverse financiële- en raadgevende adviesbureaus heeft Bouwen aan Integriteit opdrachten gedaan. Onze inzet daarbij was om deze organisaties bewust te maken van de wijze waarop zij in hun eigen dienstverlening en advisering naar de klant integriteit structureel konden borgen. Daarnaast hebben wij dilemmatrainingen en luistersessies georganiseerd voor deze organisaties. 

 

GA RECHTSTREEKS NAAR Gedragscode-audit accountants

Zakelijke dienstverlening

Gedragscode accountants


Het beroep van accountant staat onder druk. Door incidenten en het niet-integer gedrag van enkelen, is het vertrouwen in de beroepsgroep geschonden. Om het vertrouwen terug te winnen worden er scherpere eisen gesteld aan het maatschappelijk gedrag van accountants. De nieuwe gedrags– en beroepscode (VGBA) helpt daarbij. Maar  codes en regels werken niet als ze alleen op papier staan en niet kunnen worden vertaald naar concreet gedrag in de praktijk. Daarom is het belangrijk om gedragscodes ‘levend’ te maken. Wilt u weten of uw medewerkers de gedragscode juist interpreteren en kunnen toepassen? Doe de 
GEDRAGSCODE-AUDIT ACCOUNTANTSDe audit geeft uw bedrijf inzicht in de mate waarin uw medewerkers de gedragscode effectief kunnen toepassen in de praktijk. 

De gedragscode-audit bestaat uit drie onderdelen: 

  1. Internetvragenlijst voor medewerkers.
  2. Interne workshop gedragscode (duur: 2 uur).
  3. Evaluatiegesprek met directie (bevindingen en aanbevelingen).

Gedragscode verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars - de belangenvereniging waar 95% van de particuliere verzekeraars in Nederland bij is aangesloten - heeft voor haar leden een nieuwe gedragscode ontwikkeld, waarin de aandacht voor de klant, voor transparantie en voor maatschappelijke verantwoordelijkheid is vertaald naar regels die richting kunnen geven aan het daarbij passende gedrag. De volgende stap is om de gedragscode en de gedragsregels die hij bevat te 'vertalen' naar concrete situaties uit de praktijk, zodat medewerkers binnen de aangesloten organisaties (de verzekeraars) op alle niveau's de gedragsregels werkelijk begrijpen en kunnen toepassen. Bouwen aan Integriteit ondersteunt het verbond met kennis, strategisch advies en het aanbieden van instrumenten om de gedragscode 'levend' te kunnen maken en houden.

PGM open debat

Op het PGM open, het congres voor programmamanagers, heeft Karst Blijham van Bouwen aan Integriteit een workshop in de vorm van een 'huiskamergesprek' gegeven voor een select gezelschap van deelnemers. Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk is gediscussieerd over de vraag hoe integriteit is te borgen in complexe programma's.

Banken moeten beter worden

 
 

Een goede zaak dat de banken werken aan hun integriteit en legitimiteit. Zeker met als boegbeeld een gezaghebbende man als Herman Wijffels.

Integriteit bij de Rabo bank

Samen met Integriteit.nl heeft B_a_I de Rabo bank geadviseerd hoe om te gaan met de verscheidenheid aan gedragsoriëntaties die zowel klanten als medewerkers kunnen hebben in een grote gevarieerde stad, waar tal van verschillende culturen aan het financieel verkeer deelnemen. Werknemers van de bank vormen een afspiegeling van de diversiteit in de stad, Zij hebben loyaliteiten naar de eigen cultuur en naar de missie en kernwaarden van de bank. Soms is het moeilijk om het evenwicht te bewaren als er uiteenlopende opvattingen zijn over wat medewerkers wel en wat niet mogen of moeten doen. Gedragsregels zijn niet voldoende, ze moeten worden uitgelegd en besproken. 

 

Professionalisering adviesbureau's

Bureaus in de interim- en adviessector hebben aan Bouwen aan Integriteit gevraagd hun medewerkers en associés te ondersteunen bij hun kennisontwikkeling over het onderwerp integriteit. Wij hebben workshops georganiseerd voor 4Motion, DeRoo en Lysias. 

 

B_a_I ondersteunt BMC

BMC is één van de grootste adviesbureaus voor de publieke sector en voor maatschappelijke ondernemingen in Nederland. Voor BMC en zijn opdrachtgevers is integriteit een belangrijk onderwerp. BMC heeft Bouwen aan Integriteit gevraagd zijn adviseurs te scholen in het onderwerp integriteit en ze kennis en instrumenten aan te reiken waarmee de klanten van BMC kunnen worden bediend. Het project heeft twee jaar in beslag genomen. Binnen BMC is inmiddels een expertisecentrum Integriteit opgebouwd.