Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Zakelijke dienstverlening

Voor diverse financiële- en raadgevende adviesbureaus heeft Bouwen aan Integriteit opdrachten gedaan. Onze inzet daarbij was om deze organisaties bewust te maken van de wijze waarop zij in hun eigen dienstverlening en advisering naar de klant integriteit structureel konden borgen. Daarnaast hebben wij dilemmatrainingen en luistersessies georganiseerd voor deze organisaties. 

 

GA RECHTSTREEKS NAAR Gedragscode-audit accountants

Zakelijke dienstverlening

Gedragscode accountants


Het beroep van accountant staat onder druk. Door incidenten en het niet-integer gedrag van enkelen, is het vertrouwen in de beroepsgroep geschonden. Om het vertrouwen terug te winnen worden er scherpere eisen gesteld aan het maatschappelijk gedrag van accountants. De nieuwe gedrags– en beroepscode (VGBA) helpt daarbij. Maar  codes en regels werken niet als ze alleen op papier staan en niet kunnen worden vertaald naar concreet gedrag in de praktijk. Daarom is het belangrijk om gedragscodes ‘levend’ te maken. Wilt u weten of uw medewerkers de gedragscode juist interpreteren en kunnen toepassen? Doe de 
GEDRAGSCODE-AUDIT ACCOUNTANTSDe audit geeft uw bedrijf inzicht in de mate waarin uw medewerkers de gedragscode effectief kunnen toepassen in de praktijk. 

De gedragscode-audit bestaat uit drie onderdelen: 

  1. Internetvragenlijst voor medewerkers.
  2. Interne workshop gedragscode (duur: 2 uur).
  3. Evaluatiegesprek met directie (bevindingen en aanbevelingen).