Text size
zondag, september 15, 2019

Integriteitscan openbaar bestuur

Hoe kunt u als burgemeester de gemeenteraad ondersteunen bij het benoemen van wethouders die zich voldoende bewust zijn van het belang van integer handelen en van de integriteitrisico’s die zij kunnen ervaren in hun functie in het openbaar bestuur?

dat kan met de INTEGRITEITSCAN OPENBAAR BESTUUR

Doel

Het doel van de integriteitscan is om bij de kandidaat-wethouder het begrip en het bewustzijn te vergroten van de specifieke integriteitrisico’s die bij de functie kunnen optreden, en om mogelijke vormen van belangenverstrengeling vroegtijdig te herkennen. In de scan wordt aandacht besteed aan het verleden van de kandidaat, maar ook aan de toekomst. Welke kwetsbaarheden zijn er in de functie en welke richtlijnen en afspraken helpen om daarmee om te kunnen gaan?

 

 

Download de brochure hier

De integriteitscan kan ingepast worden in de bestaande procedures en regels voor de benoeming van wethouders door de raad. Het toetsingskader wordt gevormd door de bepalingen omtrent integriteit in de gemeentewet en door de gemeente-eigen gedragscodes voor politieke amtsdragers. In alle gevallen is vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Voor het college, de raad en de gemeente biedt de integriteitscan voldoende zekerheid dat de bestuurders integer en onafhankelijk kunnen opereren en weerbaar zijn voor de integriteitrisico’s die bij de uitvoering van hun complexe functie kunnen optreden.  

 

Werkwijze

De integriteitscan wordt als volgt uitgevoerd:

  1. De burgemeester geeft namens de gemeenteraad opdracht voor de integriteitscan.
  2. De kandidaat-wethouder krijgt een uitnodiging voor een interview en een vragenlijst opgestuurd, waarin o.a. vragen zijn opgenomen over:
   - functies en werkzaamheden,
   - integriteitaspecten uit het verleden,
   - houding inzake bestuurlijke integriteit,
   - portefeuillespecifieke dilemma’s uit de praktijk.
  3. De kandidaat-wethouder neemt de ingevulde vragenlijst mee naar het interview, alsmede een verklaring omtrent gedrag voor politieke ambtsdragers en een uittreksel van het bureau Kredietregistratie.
  4. In het interview wordt de vragenlijst doorgenomen en worden enkele portefeuillespecifieke integriteitthema’s besproken. Van het interview wordt een conceptverslag gemaakt waarop de kandidaat-wethouder kan reageren.
  5. Er wordt vervolgens ter controle en aanvullend een onderzoek gedaan in open bronnen. Er wordt daarbij onder meer gekeken naar:
   - (financiële) belangen uit heden en verleden,
   - betrokkenheid in of bij ondernemingen,
   - nevenactiviteiten en functies,
   - mogelijke belangenverstrengeling.
  6. Er wordt een definitief rapport opgesteld op basis van het interview en het open bronnen onderzoek dat aan de burgemeester beschikbaar wordt gesteld.

   

 

Contact integriteitscan

Wilt u meer informatie over de integriteitscan, kunt u onderstaand formulier invullen.

Wie zijn wij?

De integriteitscan openbaar bestuur is een product van Bouwen aan Integriteit en Bovenschen Consultancy bv, adviesbureaus die beiden gespecialiseerd zijn in integriteitontwikkeling en integriteitonderzoek, bij zowel publieke, semipublieke, als commerciële organisaties.

Frans Bovenschen heeft meer dan 30 jaar ervaring met onderzoeken naar - en advisering bij integriteitschendingen bij de (lokale) overheid en in de semipublieke sector. Tevens was hij vele jaren betrokken bij de gemeentelijke- en provinciale politiek. Bovenschen Consultancy bv  is een door het Ministerie van Justitie erkend onderzoeksbureau, vergunning POB 1265.

Bouwen aan Integriteit (B_a_I) is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in preventie en strategische integriteitontwikkeling. Het heeft jarenlange ervaring met integriteitkwesties in zowel de publieke, de semipubliek als de commerciële sectoren.

Kosten Integriteitscan

Wat kost de integriteitscan?

De integriteitscan kost € 1175,- / kandidaat.

Korting is mogelijk bij meerdere kandidaten.

Prijs exclusief reiskosten en BTW.


(de prijs voor de integriteitscan voor raadsleden
is op aanvraag).