Text size
zondag, september 15, 2019

Dilemmatraining basis

Dilemmatraining

Dilemmatraining plus

Dilemmatraining Plus

Dilemmatraining opties

Opties

Dilemmatraining

Door de medewerkers van de organisatie te betrekken in de bespreking van dilemma’s, die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen, ontstaat helderheid over de te maken afwegingen en hoe de gewenste gedragslijnen in ingewikkelde situaties kunnen worden toegepast.

Doel
Geeft antwoord op de vraag: "Welke  standpunten en afwegingen zijn er mogelijk om te beoordelen wat het juiste gedrag is in risicovolle situaties?" Biedt de medewerkers een oplossing voor reële dilemma's en sterkt hen in hun morele oordeelsvorming. Omgekeerd blijkt vaak dat de uitkomsten van de training bijdragen aan het concretiseren van de kernwaarden.

Werkwijze
De dilemma's worden op maat gemaakt voor de organisatie aan de hand van de relevante kernwaarden. Ze worden besproken in groepen die zijn samengesteld uit medewerkers en  leidinggevenden van verschillende afdelingen. In een plenaire sessie worden de uitkomsten gedeeld en wordt er een gezamenlijke gedragslijn gedestilleerd. De training wordt geleid door een externe deskundige. Vervolgtrainingen kunnen worden geleid door interne medewerkers.

Weerstand in het team

U werkt al twintig jaar in de verslavingszorg bij GoedZorgen. U houdt van het werk met de cliënten en heeft daarom nooit een managementfunctie gewild. Niettemin bent u met uw brede ervaring een vraagbaak en steunpunt voor uw collega's en veel van de nieuwe managers die steeds weer voorbijkomen. Tegenwoordig weten die niet zo veel meer van de patiënten, maar des te meer van bedrijfsvoering, productiecijfers en geld. Onlangs is er een manager gekomen die een reeks noodzakelijke efficiëncymaatregelen wil doorvoeren, waardoor bepaalde behandelstappen meer worden gestandaardiseerd en aan een maximum tijd worden gebonden. U vindt de ideeën wel het proberen waard - er kan best wel wat slimmer worden gewerkt -, maar bij uw teamleden valt het erg slecht. Ze vinden dat de vrijheid in hun professionele werk wordt aangetast en dat de begeleiding en de zorg er op achteruitgaan. Dat vinden ze onaanvaardbaar en er ontstaat weerstand in het team. Uw manager wil echt doorpakken, dat is hij verplicht aan de directie. Hij vraagt om uw steun om de mensen te overreden. Wat doet u?

Voorbeeld dilemma's

 

Enkele voorbeelden van dilemma's in een pdf bestand.