Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Luistersessie

Organisatie-integriteit betekent in laatste instantie dat de organisatie doet waar zij voor is en dat zij de goede dingen doet. Een luistersessie dient als feed-back mechanisme om bij de belanghouders te toetsen of dat in de praktijk ook werkelijk zo is, of wordt ervaren. 

Doel
Geeft antwoord op de vragen: "Hoe denken de stakeholders, zoals klanten en toeleveranciers over de organisatie, wat verwachten zij van de samenwerking en waar zijn er mogelijke integriteitrisico's?" In de sessie leert de organisatie echt luisteren naar de stakeholders, klanten en toeleveranciers en krijgt zij inzicht in hoe externe partijen aankijken tegen het gedrag van de organisatie(medewerkers).

Werkwijze
Duurt een dagdeel. Het management van het bedrijf luistert eerst naar het relaas van de stakeholders. Daarna worden de rollen omgedraaid. Er is in deze fase geen discussie. In een nagesprek worden de ervaringen van het luisteren geanalyseerd onder begeleiding van een adviseur van het projectteam en worden er een agenda opgesteld voor de toekomstige samenwerking. Het aandachtig luisteren naar klanten geeft veel inzicht in hoe zij het gedrag van het bedrijf waarderen.