Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Maatlatmethode

Aan de hand van een op ervaringsgegevens voor uw eigen sector gebaseerde longlist van mogelijke schendingen wordt door afdelingen bepaald welke risico’s het meest relevant zijn en welke maatregelen genomen moeten worden. (zie voorbeeld voor corporaties)

Doel
De methode is een risicoanalyse en geeft antwoord op de vraag: "Waar loopt de organisatie de grootste integriteitrisico's en wat is het integriteitprofiel?" Kritische processen worden onder de loep genomen. Het biedt de organisatie een reëel beeld van de eigen bedrijfsrisico’s en levert aanknopingspunten voor praktische maatregelen om integriteitrisico's  te beperken.
 
Werkwijze
Duurt een dagdeel. De methode begint met het voorleggen van een 'longlist' van schendingen die zich in de organisatie kunnen voordoen. Vervolgens wordt door leidinggevenden een 'shortlist' samengesteld. Zo ontstaat een lijst van vijf schendingen die de grootste impact op de kernwaarden van de organisatie hebben. Tot slot wordt voor de 'top vijf' een set maatregelen opgesteld om de integriteitrisico's op die punten te beperken.  

Voorbeeld maatlat

Een voorbeeld (voor woningcorporaties) van de maatlat in een pdf bestand.