Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Bouwen aan Integriteit

is een adviesbureau dat organisaties ondersteunt om integer te kunnen handelen. Integer handelen leidt tot een effectieve organisatie die doet waar zij voor is en wat zij zegt. Daardoor houden medewerkers, belanghouders, klanten, samenwerkingspartners en toeleveranciers vertrouwen in de organisatie en ontstaat een positief imago.

In onze visie betekent integriteit voor organisaties vooral een kans om de cultuur te versterken en daarbij het gedrag van medewerkers in overeenstemming te brengen met de kernwaarden.

Wij werken samen met verschillende professionele partners op deelgebieden. Daardoor is Bouwen aan Integriteit in staat een brede range aan producten te bieden. Wij voeren opdrachten uit in zowel de publieke als de private sector.

De Naam

Een belangrijke casus in Nederland op het gebied van integriteit was de "Bouwfraude" waarnaar de Tweede Kamer in 2002 een onderzoek deed. In de televisieverhoren van directeuren van bouwbedrijven bleek dat integriteit niet altijd voor iedereen hetzelfde betekent. Veel bouwers vonden volstrekt niet dat prijsafspraken verkeerd waren, immers zo ging het altijd. Hun normen en waarden verschilden duidelijk van de rest van de samenleving. Hoe kon dat verschil zo ontstaan en hoe kon het worden opgelost? Pim van der Pol en Alex Straathof schreven het boek Bouwen aan Integriteit hierover en kregen van de Regieraad Bouw (een samenwerkingsverband van drie ministeries) de opdracht een cultuur van integriteit in de bouwsector te helpen ontwikkelen. 

 

Minister Brinkman neemt het boek in ontvangst 

Het boek

Uit Bol.com: "Bouwen aan integriteit is vooral een praktisch boek. Het biedt bouwbedrijven een concreet instrumentarium om integriteit in hun organisatie te versterken. De auteurs hebben hun ervaringen met integriteitontwikkeling en cultuurverandering in andere sectoren vertaald naar de bouwwereld. Het programma bouwt voort op methoden die zijn ontleend aan integriteitprogramma's bij politie, belastingdienst, ministeries, gemeenten, etc. De onderdelen van het programma hebben hun effectiviteit bewezen."

Onderstaand de tekst van het boek in pdf. Kan ook worden gedownload. 

 © B_a_I  2018