Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Visie

Integriteit is een kwaliteit die grote invloed heeft op de identiteit en het imago van organisaties. Met integer handelen kan veel worden gewonnen, het leidt tot vertrouwen en tot betere prestaties. Door niet integer te handelen kan ook veel worden verloren, het leidt tot waarde- en reputatieverlies.


Voor ons is Integriteit sterk verbonden met de cultuur van de organisatie. Het gaat over het gedrag van medewerkers. Wat het juiste gedrag is voor medewerkers, is afhankelijk van de kernwaarden van de organisatie en van de afspraken en regels die voor de organisatie gelden. Vaak is integriteit geen kwestie van goed of fout, maar gaat het om keuzes die gemaakt moeten worden in complexe situaties. Daarom is integriteit moeilijk af te dwingen met regels en codes. Een integere organisatiecultuur vereist bewustzijn en een voortdurende dialoog met medewerkers en met de omgeving over wat gepast is of niet. Als de cultuur goed is, kunnen codes helpen als steunpunt.

Voor Bouwen aan Integriteit gaat het bij integriteitontwikkeling niet primair om het vermijden van schendingen, maar om het preventief versterken van de cultuur en integriteit van de gehele organisatie. Een positieve benadering motiveert medewerkers meer dan een aanpak die alleen op het voorkomen van schendingen is gericht.

 © B_a_I  2018