Text size
vrijdag, augustus 23, 2019

Van contract naar contact

 

 

De Integriteit Samenwerkingstest, het experiment dat door Bouwen aan Integriteit in opdracht van Platform 31 is ontwikkeld, is succesvol afgerond. Er zijn evaluatiebijeenkomsten geweest met de experimentpartners, waaronder Aedes, VTW en het CFV, en met de deelnemende corporaties en bouwbedrijven. IST is een 'soft control' waarmee samenwerkingspartners in de bouw het onderling vertrouwen kunnen versterken. Bijgaand het rapport van het experiment, dat de titel heeft meegekregen: "Van contract naar contact". Klik op de afbeelding om het rapport te openen.

Rapport Integriteit Samenwerkingstest

Binnenkort is het rapport openbaar op deze website. Nu nog beperkte distributie. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op via het contact formulier van deze site. 

Pilots IST afgerond

De pilots voor het experiment Integritet Samenwerkingstest (IST) zijn succesvol afgerond. De combinaties corporatie/bouwer die hebben deelgenomen waren WoonFriesland/van Wijnen, deSleutels/BAM en SWB/Grootheest. De resultaten van de pilots worden nu verwerkt in een rapportage die binnenkort door het nieuw gevormde Platform31 (het  KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV zijn per 1 juli 2012 formeel gefuseerd tot Platform31) wordt gepubliceerd. In het experiment is duidelijk geworden dat in nieuwe samenwerkingsvormen (ketenintegratie), maar ook in traditionele aanbestedingen, het managen van vertrouwen en duurzaam samenwerken een moeilijke maar niettemin noodzakelijke competentie moet zijn van organisaties. De integriteit van de samenwerkingsrelatie (is robuust, blijft intact) is een belangrijke succesfactor voor de (maatschappelijke) waardecreatie die in bouwprojecten wordt gerealiseerd. In het rapport zal aandacht worden besteed aan de strategieën en instrumenten waarmee die integriteit kan worden versterkt.

Ketensamenwerking vraagt professionaliteit

Ketensamenwerking is makkelijker gezegd dan gedaan. Als er op vertrouwen wordt gebouwd en het creatief vermogen wordt aangesproken van de bouwbedrijven, kunnen de opdrachtgevers (corporaties) niet achterover gaan leunen. Je laten 'ontzorgen' door de bouwers gaat niet vanzelf. En zeker niet als er ook gegund wordt op een lagere prijs dan de concurrerende aannemers hadden afgegeven. De eerste interviews en sessies van de Integriteit Samenwerkingstest wijzen op vergelijkbare ervaringen en resultaten.

Integriteit Samenwerkingstest

Bouwen aan Integriteit en de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) hebben gezamenlijk een experiment opgezet om een methode te ontwikkelen die de integriteit van samenwerkingsrelaties in bouw- en ontwikkelprojecten kan versterken. De methode is de Integriteit Samenwerkingstest (IST).