Text size
woensdag, juli 17, 2019

Ketensamenwerking vraagt professionaliteit

Ketensamenwerking is makkelijker gezegd dan gedaan. Als er op vertrouwen wordt gebouwd en het creatief vermogen wordt aangesproken van de bouwbedrijven, kunnen de opdrachtgevers (corporaties) niet achterover gaan leunen. Je laten 'ontzorgen' door de bouwers gaat niet vanzelf. En zeker niet als er ook gegund wordt op een lagere prijs dan de concurrerende aannemers hadden afgegeven. De eerste interviews en sessies van de Integriteit Samenwerkingstest wijzen op vergelijkbare ervaringen en resultaten.

Er is zeker winst te behalen door in de keten samen te werken (niet alleen financieel, maar ook in termen van maatschappelijke opbrengst). Maar de aansturing van, het opdrachtgeven aan, of de coaching zo men wil van de bouwers wordt er beslist niet eenvoudiger van. Integendeel het vraagt een andere vorm van professionaliteit die niet altijd voldoende aanwezig is bij de corporaties. Naast technische kennis, is kennis van processen en achterliggende waarden van belang. Naast kennis van projectmatig werken, is kennis van slim ontwerpen gewenst. Naast juridische en financiële risicoanalyses, is kennis van mensen, hun drijfveren en motieven geboden. Ga er maar aan staan. Als je onvoorbereid en 'naief' in de ketensamenwerking duikt, kunnen de ketens gaan knellen.