Text size
woensdag, juli 17, 2019

Integriteit Samenwerkingstest

Bouwen aan Integriteit en de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) hebben gezamenlijk een experiment opgezet om een methode te ontwikkelen die de integriteit van samenwerkingsrelaties in bouw- en ontwikkelprojecten kan versterken. De methode is de Integriteit Samenwerkingstest (IST).

In de eerste fase van het experiment is de methode ontwikkeld door deskundigen op het gebied van integriteit en samenwerkingsrelaties. In de tweede fase van het experiment is een aantal woningbouwcorporaties uitgenodigd mee te bouwen aan de methode. Bij hen worden pilots uitgevoerd uit de eigen praktijk in projecten of samenwerkingsvormen waarbij private partners zijn betrokken (ontwikkelaars, aannemers). Het experiment wordt ondersteund door Aedes, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) vanuit de gedachte dat voor een professionele corporatiesector integriteit, vertrouwen en transparantie in bouwprocessen een absolute must is.

Het volledige experiment bestaat uit 2 fasen:

1. ontwikkelfase:  uitwerken methode en voorbereiden
2. pilotspilotfase:  uitvoeren en evalueren pilots

In fase 1 lag de nadruk op conceptontwikkeling van de methode. Deze fase is in 2011 afgerond. Diverse experts en ervaringsdeskundigen van o.a. het CFV, VTW en Aedes hebben daarbij hun inbreng geleverd.

In fase 2 worden de pilots uitgevoerd bij corporaties en hun samenwerkingspartners en wordt afsluitend voor de SEV en de overige deelnemers een rapportage opgesteld over de resultaten.

De pilots zullen worden uitgevoerd in de eerste helft van 2012. Deelnemers aan de pilots zijn de corporaties: de Sleutels uit Leiden, SWB uit Lienden en WoonFriesland uit de provincie Friesland. Deelnemende bedijven zijn BAM, van Wijnen en Grootheest. 

Voor meer achtergrondinformatie over het experiment lees de factsheet, of kijk op de site van de SEV. Wat betekent meedoen met de pilot, lees hier.

Om op de hoogte te blijven van de voortgang van het experiment IST volg deze site of abonneer u op de Nieuwsbrief IST.