Text size
woensdag, december 12, 2018
 • images/ita/Bergen_2012 012.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 029.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 043.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 063.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 082.jpg
 • images/ita/IMAG0762.jpg
 • images/ita/IMAG0763.jpg
 • images/ita/IMAG0768.jpg
 • images/ita/IMAG0771.jpg
 • images/ita/IMG_0796.jpg
 • images/ita/Schuttdorf_1.jpg
 • images/ita/luik.jpg

Bouwen aan Integriteit is

een adviesbureau dat organisaties en samenwerkingsverbanden ondersteunt om integer te kunnen handelen. Wij zijn gespecialiseerd in preventie en strategische integriteitontwikkeling.
Lees meer over B_a_I>

Organisatie integriteit is

"Organisatie-integriteit is het vermogen van organisaties om belanghouders bevredigende antwoorden te kunnen geven op de vragen of de organisatie doet wat zij zegt, of de organisatie doet waar zij voor is en of de organisatie doet wat is afgesproken." (PvdP)

Je bent teamleider bij het ROC in de regio en voelt je sterk met je werk verbonden. Jonge mensen helpen zich te ontwikkelen is een prachtig beroep. Je stimuleert je mede-docenten om net zo betrokken te zijn als jij. In één van de moeilijke klassen zit een studente die een een zware tijd meemaakt. Ze heeft schulden omdat ze voor haar ouders die alcoholisten zijn in de bres moest springen en ze heeft een nog jong kind dat ze alleen opvoedt. Je ziet dat ze erg gemotiveerd is om de opleiding af te maken en om iets te bereiken in het leven. Maar ze is vaak afwezig, omdat ze moet bijverdienen en omdat de goedkope oppas niet altijd komt opdagen. Omdat ze al erg veel afwezig is geweest, loopt ze het risico dat de studiefinanciering wordt stopgezet bij nog meer verzuim. Kort voordat haar stageperiode bij een reclamebureau begint kan ze bij haar oom een week werken in de horeca en daarbij veel geld verdienen om de schulden af te lossen. Ze vraagt je om de formele datum van de ingang van de stage een week te antidateren. Wat doe je?

Dilemma's bespreken in uw organisatie. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bel 0031 654 770 154

Bouwwerken

Integriteitscan

Doel

Het doel van de integriteitscan is om bij de kandidaat-wethouder het begrip en het bewustzijn te vergroten van de specifieke integriteitrisico’s die bij de functie kunnen optreden, en om mogelijke vormen van belangenverstrengeling vroegtijdig te herkennen. In de scan wordt aandacht besteed aan het verleden van de kandidaat, maar ook aan de toekomst. Welke kwetsbaarheden zijn er in de functie en welke richtlijnen en afspraken helpen om daarmee om te kunnen gaan?

 

 

Download de brochure hier

De integriteitscan kan ingepast worden in de bestaande procedures en regels voor de benoeming van wethouders door de raad. Het toetsingskader wordt gevormd door de bepalingen omtrent integriteit in de gemeentewet en door de gemeente-eigen gedragscodes voor politieke amtsdragers. In alle gevallen is vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Voor het college, de raad en de gemeente biedt de integriteitscan voldoende zekerheid dat de bestuurders integer en onafhankelijk kunnen opereren en weerbaar zijn voor de integriteitrisico’s die bij de uitvoering van hun complexe functie kunnen optreden.  

 

Gedragscode verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars - de belangenvereniging waar 95% van de particuliere verzekeraars in Nederland bij is aangesloten - heeft voor haar leden een nieuwe gedragscode ontwikkeld, waarin de aandacht voor de klant, voor transparantie en voor maatschappelijke verantwoordelijkheid is vertaald naar regels die richting kunnen geven aan het daarbij passende gedrag. De volgende stap is om de gedragscode en de gedragsregels die hij bevat te 'vertalen' naar concrete situaties uit de praktijk, zodat medewerkers binnen de aangesloten organisaties (de verzekeraars) op alle niveau's de gedragsregels werkelijk begrijpen en kunnen toepassen. Bouwen aan Integriteit ondersteunt het verbond met kennis, strategisch advies en het aanbieden van instrumenten om de gedragscode 'levend' te kunnen maken en houden.

Van contract naar contact

 

 

De Integriteit Samenwerkingstest, het experiment dat door Bouwen aan Integriteit in opdracht van Platform 31 is ontwikkeld, is succesvol afgerond. Er zijn evaluatiebijeenkomsten geweest met de experimentpartners, waaronder Aedes, VTW en het CFV, en met de deelnemende corporaties en bouwbedrijven. IST is een 'soft control' waarmee samenwerkingspartners in de bouw het onderling vertrouwen kunnen versterken. Bijgaand het rapport van het experiment, dat de titel heeft meegekregen: "Van contract naar contact". Klik op de afbeelding om het rapport te openen.

Einde aan de machteloze politiek

Binnen de PVDA is een discussie op gang gebracht over hoe regels en procedures soms politiek gewenste interventies kunnen bemoeilijken. Te veel bureaucratie en effectloze regels, leiden tot een vorm van 'machteloze politiek', die door burgers niet meer wordt herkend, noch gewaardeerd. Het is een belangrijke discussie, omdat politiek zowel legitiem moet zijn, als humaan en er daardoor in de praktijk regelmatig integriteitdilemma's kunnen ontstaan voor het handelen van partijleden en bestuurders. Bouwen aan Integriteit heeft in een workshop met leden van de kandidaatstellingscommissies van de PvdA een aantal van dergelijke dilemma's verkend.

Integriteitdialoog

In een stad in Nederland heeft de gemeente, samen met een woningcorporatie en een onderwijsinstelling, plannen voorbereid voor een binnenstedelijke ontwikkellocatie. Het is onder andere de bedoeling dat er woningen worden gebouwd voor verschillende doelgroepen, waaronder sociale huurwoningen. Er is met de buurt een participatieproces afgesproken, zodat er een dialoog kan ontstaan over de verdere uitwerking van de plannen. In dit proces zijn door bewoners en belanghebbenden vragen gesteld over mogelijke vormen van niet-integer handelen bij de planvoorbereiding. In algemene zin zijn deze vragen gericht op de professionele en persoonlijke banden die er zijn (geweest) tussen de woningcorporatie en bestuurders van de gemeente. Hoe zijn die banden te duiden en hebben ze invloed gehad op de planvoorbereiding? Het zijn vragen die in elk geval serieus worden genomen en waarop de ontwikkelpartners antwoorden zullen geven. Bouwen aan Integriteit adviseert aan de betrokken partijen hoe binnen het participatieproces de dialoog over integriteitvragen kan worden vormgegeven. Uitgangspunten daarbij zijn: transparantie (waar dat kan), zorgvuldigheid (naar de feiten), precisie (details zijn belangrijk) en respect (voor elkaar).

Integriteit en agressie

Woningcorporatie Woonpalet uit Zeewolde heeft voor alle medewerkers een gecombineerde training 'integriteit' en 'omgaan met agressie' laten verzorgen door Bouwen aan Integriteit. Het deel agressie is ingevuld door de ervaren 'oefen-coach' Paul van der Plas, die in de vorm van rollenspellen inzicht geeft in de motieven en patronen van agressief gedrag en hoe medewerkers daar effectief mee om kunnen gaan.

Dilemma's bij Politie Rotterdam-Rijnmond

Bouwen aan Integriteit verzorgt samen met Integriteit.nl een opleiding voor de leidinggevenden van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Zij worden getraind in het omgaan met integriteitdilemma's. Het is een boeiende opdracht die bijdraagt aan de verdere professionalisering van het korps. Dilemma's zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen en het is van belang om de achterliggende waarden die de keuzes bepalen, in beeld te krijgen. 

Meer artikelen...

 1. PGM open debat
 2. Integriteit bij de Woningbouw
 3. VNG International LGCP
 4. Workshop voor PGM open
 5. Einde van de middag