Text size
woensdag, december 12, 2018
 • images/ita/Bergen_2012 012.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 029.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 043.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 063.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 082.jpg
 • images/ita/IMAG0762.jpg
 • images/ita/IMAG0763.jpg
 • images/ita/IMAG0768.jpg
 • images/ita/IMAG0771.jpg
 • images/ita/IMG_0796.jpg
 • images/ita/Schuttdorf_1.jpg
 • images/ita/luik.jpg

Bouwen aan Integriteit is

een adviesbureau dat organisaties en samenwerkingsverbanden ondersteunt om integer te kunnen handelen. Wij zijn gespecialiseerd in preventie en strategische integriteitontwikkeling.
Lees meer over B_a_I>

Organisatie integriteit is

"Organisatie-integriteit is het vermogen van organisaties om belanghouders bevredigende antwoorden te kunnen geven op de vragen of de organisatie doet wat zij zegt, of de organisatie doet waar zij voor is en of de organisatie doet wat is afgesproken." (PvdP)

Je bent teamleider bij het ROC in de regio en voelt je sterk met je werk verbonden. Jonge mensen helpen zich te ontwikkelen is een prachtig beroep. Je stimuleert je mede-docenten om net zo betrokken te zijn als jij. In één van de moeilijke klassen zit een studente die een een zware tijd meemaakt. Ze heeft schulden omdat ze voor haar ouders die alcoholisten zijn in de bres moest springen en ze heeft een nog jong kind dat ze alleen opvoedt. Je ziet dat ze erg gemotiveerd is om de opleiding af te maken en om iets te bereiken in het leven. Maar ze is vaak afwezig, omdat ze moet bijverdienen en omdat de goedkope oppas niet altijd komt opdagen. Omdat ze al erg veel afwezig is geweest, loopt ze het risico dat de studiefinanciering wordt stopgezet bij nog meer verzuim. Kort voordat haar stageperiode bij een reclamebureau begint kan ze bij haar oom een week werken in de horeca en daarbij veel geld verdienen om de schulden af te lossen. Ze vraagt je om de formele datum van de ingang van de stage een week te antidateren. Wat doe je?

Dilemma's bespreken in uw organisatie. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bel 0031 654 770 154

Bouwwerken

PGM open debat

Op het PGM open, het congres voor programmamanagers, heeft Karst Blijham van Bouwen aan Integriteit een workshop in de vorm van een 'huiskamergesprek' gegeven voor een select gezelschap van deelnemers. Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk is gediscussieerd over de vraag hoe integriteit is te borgen in complexe programma's.

Integriteit bij de Woningbouw

De woningcorporatie 'de Woningbouw' uit Weesp heeft op 22 januari met het voltallige personeel een dag gewijd aan gesprekken over het onderwerp integriteit. Onder begeleiding van Bouwen aan Integriteit zijn dilemma's voorbereid en besproken in subgroepen, waarna vervolgens plenair de dilemma's zijn uitgediept. Onderstaand de presentatie die is gebruikt om de deelnemers in te leiden in de discussie.

Loading ...

VNG International LGCP

De Vereniging Nederlandse Gemeenten ondersteunt andere landen bij het opbouwen van een sterker lokaal bestuur. In het kader van het Local Governement Capacity Program (LCCP) komen vertegenwoordigers uit met name landen in Afrika en Azië in januari een week naar Nederland voor een gezamenlijke training. Bouwen aan Integriteit verzorgt voor hen een workshop over dilemma's die ze ervaren (kunnen) in het werk en hoe ze daarmee om kunnen gaan. In de workshop wordt aandacht besteed aan de cultuur- en waardenverschillen die er zijn tussen de landen onderling en tussen de landen en Nederland, de 'donor' van het programma. Ook wordt het verschil tussen persoonlijke en professionele dilemma's nader uitgelicht.

 

Loading ...

Workshop voor PGM open

PGM OpenBouwen aan Integriteit verzorgt een workshop voor het PGM open, als volgt:

Programmamanagement is bedoeld om samenhang aan te brengen en te borgen in de aansturing en realisatie van een netwerk van doelen en maatregelen. Een succesvol programma moet enerzijds binden en anderzijds zijn eenheid en integriteit bewaren. Dat is soms een lastige opgave, want door de vertakking van doelen en maatregelen en de altijd aanwezige contraire belangen die in het geding zijn, staat een programma bloot aan druk en verleidingen. Hoe ga je als programmamanager met die druk en verleidingen om? Hoe borg je de integriteit van je programma? Waar ligt de grens tussen pragmatische en al te opportunistische – uiteindelijk niet integere – oplossingen? Je wordt uitgenodigd om aan de hand van praktische casuïstiek gezamenlijk over dergelijke dilemma’s van gedachten te wisselen.

Einde van de middag

Integriteit in de bouw 

Directieteam GMB verkent dilemma's

In het directieteam van het bouwbedrijf GMB wordt geregeld gesproken over integriteitvragen. Het bedrijf heeft al vele jaren lang een professioneel beleid op het thema integriteit. GMB behoorde tot de koplopers in de branche in het proces om tot een cultuuromslag te komen naar meer transparantie en zekerheid voor de klanten. Het is belangrijk om de aandacht voor integriteit niet te laten verslappen. Zeker in een tijd van schaars werk en marges die kleiner worden, kunnen mensen of processen kwetsbaar worden voor verleidingen of voor waardeverlies. Het directieteam verkent aan de hand van actuele en relevante dilemma's waar mogelijke aandachtspunten liggen voor het bedrijf.

Pilots IST afgerond

De pilots voor het experiment Integritet Samenwerkingstest (IST) zijn succesvol afgerond. De combinaties corporatie/bouwer die hebben deelgenomen waren WoonFriesland/van Wijnen, deSleutels/BAM en SWB/Grootheest. De resultaten van de pilots worden nu verwerkt in een rapportage die binnenkort door het nieuw gevormde Platform31 (het  KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV zijn per 1 juli 2012 formeel gefuseerd tot Platform31) wordt gepubliceerd. In het experiment is duidelijk geworden dat in nieuwe samenwerkingsvormen (ketenintegratie), maar ook in traditionele aanbestedingen, het managen van vertrouwen en duurzaam samenwerken een moeilijke maar niettemin noodzakelijke competentie moet zijn van organisaties. De integriteit van de samenwerkingsrelatie (is robuust, blijft intact) is een belangrijke succesfactor voor de (maatschappelijke) waardecreatie die in bouwprojecten wordt gerealiseerd. In het rapport zal aandacht worden besteed aan de strategieën en instrumenten waarmee die integriteit kan worden versterkt.

Meer artikelen...

 1. Patrimonium actualiseert integriteitcode
 2. Integriteitmodule bij Havensteder
 3. Uit de bocht gevlogen
 4. Protagoras wint voor Groen Links
 5. Ketensamenwerking vraagt professionaliteit