Text size
woensdag, december 12, 2018
 • images/ita/Bergen_2012 012.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 029.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 043.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 063.jpg
 • images/ita/Bergen_2012 082.jpg
 • images/ita/IMAG0762.jpg
 • images/ita/IMAG0763.jpg
 • images/ita/IMAG0768.jpg
 • images/ita/IMAG0771.jpg
 • images/ita/IMG_0796.jpg
 • images/ita/Schuttdorf_1.jpg
 • images/ita/luik.jpg

Bouwen aan Integriteit is

een adviesbureau dat organisaties en samenwerkingsverbanden ondersteunt om integer te kunnen handelen. Wij zijn gespecialiseerd in preventie en strategische integriteitontwikkeling.
Lees meer over B_a_I>

Organisatie integriteit is

"Organisatie-integriteit is het vermogen van organisaties om belanghouders bevredigende antwoorden te kunnen geven op de vragen of de organisatie doet wat zij zegt, of de organisatie doet waar zij voor is en of de organisatie doet wat is afgesproken." (PvdP)

Je bent teamleider bij het ROC in de regio en voelt je sterk met je werk verbonden. Jonge mensen helpen zich te ontwikkelen is een prachtig beroep. Je stimuleert je mede-docenten om net zo betrokken te zijn als jij. In één van de moeilijke klassen zit een studente die een een zware tijd meemaakt. Ze heeft schulden omdat ze voor haar ouders die alcoholisten zijn in de bres moest springen en ze heeft een nog jong kind dat ze alleen opvoedt. Je ziet dat ze erg gemotiveerd is om de opleiding af te maken en om iets te bereiken in het leven. Maar ze is vaak afwezig, omdat ze moet bijverdienen en omdat de goedkope oppas niet altijd komt opdagen. Omdat ze al erg veel afwezig is geweest, loopt ze het risico dat de studiefinanciering wordt stopgezet bij nog meer verzuim. Kort voordat haar stageperiode bij een reclamebureau begint kan ze bij haar oom een week werken in de horeca en daarbij veel geld verdienen om de schulden af te lossen. Ze vraagt je om de formele datum van de ingang van de stage een week te antidateren. Wat doe je?

Dilemma's bespreken in uw organisatie. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bel 0031 654 770 154

Bouwwerken

HRM en integriteitbeleid

Pim van der Pol heeft namens Bouwen aan Integriteit, samen met Bram Steijn, hoogleraar bestuurskunde aan de EUR, een artikel gepubliceerd in het Jaarboek Integriteit 2014 dat door BIOS is uitgebracht. Het artikel gaat over de vraag hoe HRM- en integriteitbeleid in organisaties met elkaar samenhangen. De centrale gedachte die het artikel uitdraagt is dat een breed en strategisch geformuleerd HRM beleid een noodzakelijke voorwaarde is voor een effectief integriteitbeleid. Het jaarboek is op 4 november op de "Dag van de Integriteit' aangeboden aan minister Plasterk.

Het jaarboek kunt u hier downloaden.

VvE beheer dilemma's

De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder, verzorgt beheerdiensten voor Verenigingen van Eigenaren, met name in die gemengd eigendom complexen waar de corporatie zelf bezit heeft. Professioneel VvE beheer draagt bij aan het waardebehoud van het vastgoed in de wijken en is daardoor een strategisch instrument in het duurzaak wijkbeheer. Het team medewerkers dat het VvE beheer bij Havensteder uitvoert gaat onder begeleiding van Bouwen aan Integriteit met elkaar in gesprek over de vraag welke (integriteit)dilemma's zij in hun werk tegenkomen en hoe de gedragscode van Havensteder kan worden ingevuld in het specifieke domein van het VvE beheer. 

Integriteit bespreken bij Zaan Primair

De stichting Zaan Primair is het bevoegd gezag van 28 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad. Dagelijks werken zo’n 750 personeelsleden met hart en ziel aan kwaliteitsonderwijs voor ruim 6900 leerlingen. Op 4 november 2014 spreekt de schoolleiding van Zaan Primair met elkaar over integriteit en over de wijze waarop integer gedrag nog sterker verankerd kan worden in de organisatie. Bouwen aan Integriteit begeleidt de discussie.

Integriteit bespreken LMC

Bij de Rotterdamse onderwijsinstelling LMC is de voormalige voorzitter van het college van bestuur onderwerp van een fraudeonderzoek. Er zijn onregelmatigheden geconstateerd in de aanbesteding van diensten onder zijn leiding. Belangenverstrengeling en zelfverrijking waren daarbij aan de orde. De organisatie is geschrokken van de gebeurtenissen en vraagt zich af hoe het heeft kunnen ontstaan en vooral hoe dergelijke praktijken in de toekomst kunnen worden voorkomen. Om die vragen te beantwoorden is het nodig opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over integriteit en wat dit concreet betekent in de organisatie. Bouwen aan Integriteit begeleidt deze gesprekken.

Workshop bij WSG

Woningstichting Geertruidenberg doorloopt een periode met veel veranderingen, zowel wat betreft werkwijze, positionering in de gemeenschap, als personele bezetting. Er is in het recente verleden een integriteitkwestie geweest, die o.a. in de parlementaire enquetecommissie woningbouwcorporaties is besproken. Het is nu zaak om het vizier weer op de toekomst te richten. Welke gedragingen daar wel en welke daar niet (meer) bijhoren, was gespreksonderwerp van een workshop die Bouwen aan Integriteit verzorgde op 22 september jl. Een interessant dilemma waar de meningen over verdeeld waren betrof het onderwerp 'privé zaken doen met zakelijke relaties van de corporatie. 

 

Dit dilemma leidt vaak tot geanimeerde discussies bij woningcorporaties!

Raadsleden spreken over integriteit

Na de verkiezingen is de nieuwe gemeenteraad aangetreden. Sommige leden zijn nieuw, anderen zijn routiniers. Op aansporing van de burgemeester, die een belangrijke rol daarin speelt, spreken de raadsleden met elkaar over integriteitkwesties en hoe ze daar gezamenlijk mee om willen gaan in de komende raadsperiode. Bouwen aan Integriteit begeleidt een aantal gemeenten daarbij.

Bouwen aan de belastingdienst

Een van de grootste overheidsdiensten in Nederland is de belastingdienst. Integriteit is een belangrijke waarde voor de organisatie. Er wordt veel aandacht besteed aan training en opleidingen. Bouwen aan Integriteit verzorgt samen met Integriteit.nl een deel van de trainingen. Wij zijn uitgekozen als één van de partijen die gekwalificeerd zijn om de belastingdienst te adviseren. Het is een mooie opdracht, te meer omdat er ook een aantal interessante maatwerkoplossingen gaan worden ontwikkeld voor bijzondere aandachtspunten.

Meer artikelen...

 1. Integriteitscan
 2. Gedragscode verzekeraars
 3. Van contract naar contact
 4. Einde aan de machteloze politiek
 5. Integriteitdialoog